Historia PIGB CARPATIA sięga lat sześćdziesiątych, kiedy to przy zakładach karnych zaczęły powstawać Gospodarstwa Pomocnicze.

•    Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo-Budowlany przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie
     – powstało 01.01.1978r. na podstawie Zarządzenia nr 22 Dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z dn. 15.12.1977r.
•    Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjno przy Zakładzie Karnym w Wadowicach
     – powstało 01.01.1974r. na podstawie Zarządzenia nr 17 Dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z dn. 23.12.1973r.
•    Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Tarnowie
     – powstało dnia 31.12.1965r. na podstawie Zarządzenia nr 61 Dyrektora Centralnego Zarządu Więziennictwa z dn. 11.12.1965r.
•    Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Rolno-Produkcyjno przy Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych (obecnie Oddział w Średniej Wsi)
     – powstało dnia 01.02.1996r. na podstawie Zarządzenia nr 1/96 Naczelnika Zakładu Karnego w Uhercach z dn. 24.01.1996r.

W dniu 31.12.2010r., zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości, w wyniku przekształcenia czterech wyżej wymienionych Gospodarstw Pomocniczych, została utworzona w Rzeszowie, z oddziałami w pozostałych miastach - Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA.

więcej
DYREKTOR - Maciej Szewczyk


KIEROWNIK ODDZIAŁU W WADOWICACH
-
mgr inż. Jacek Jończyk
KIEROWNIK ODDZIAŁU W ŚREDNIEJ WSI
- Paweł Kurowski
KIEROWNIK FILII W TARNOWIE
- Maciej Urbańczyk
Skontaktuj się z nami, tel. 17 85 338 65,
17 85 352 47, kom. 694 417 227