Akty Prawne

Wykaz Aktów Prawnych obowiązujących w Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA w Rzeszowie:

 

1.   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, pozycja 1240 z późniejszymi zmianami).

2.   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz.1241       z późniejszymi zmianami).

3.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 roku w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw       pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowe (Dz.U. z 2010 roku, nr 181,                pozycja 1217).

4.   Zarządzenie Nr 220/10/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Podkarpackiej Instytucji       Gospodarki Budżetowej CARPATIA.

5.   Statut Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA .
6.   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późniejszymi       zmianami).
7.   Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 z późniejszymi       zmianami).

 

 

Pliki do pobrania:

1.   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, pozycja 1240 z późniejszymi zmianami).
2.   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz.1241 z późniejszymi zmianami).
3.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 roku w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowe (Dz.U. z 2010 roku, nr 181, pozycja 1217).

4.   Zarządzenie Nr 220/10/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA.

5.   Statut Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA.

6.   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).
7.   Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

 

2012-05-11