Oferta » Rzeszów » KARTA FLOTA - ORLEN

karta flota
  

W celu zawarcia „Umowy o wydanie i używanie kart flotowych” należy wypełnić i dostarczyć do PIGB CARPATIA:

 1. 1. Zapotrzebowanie na karty flotowe -należy wypełnić czytelnie (najlepiej drukowanymi literami).
 2. 2. Oświadczenie dotyczące przysłania faktur drogą elektronicznąumożliwi szybsze dostarczenie do Klienta niż w tradycyjnej papierowej formie.
 3. 3. Komplet dokumentów rejestrowych firmy odpis z KRS lub potwierdzenie wpisu do CEIDG, kopia decyzji o nadaniu numerów NIP i REGON; w przypadku spółek cywilnych dodatkowo umowa spółki (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).


Dokumenty należy przesłać na adres:

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej

„CARPATIA” w Rzeszowie

ul. hr. W. Tarnowskiej 4

35-322 Rzeszów
email:
kartaflota@igbcarpatia.plW przypadku podmiotów prywatnych Klient zobowiązany jest ustanowić na rzecz PIGB CARPATII zabezpieczenie roszczeń wynikających z „Umowy o wydanie i używanie kart flotowych” w formie kaucji na rachunku bankowym PIGB CARPATIA.
Wysokość zabezpieczenia płatności ustalamy indywidualnie z każdym Klientem. Uzależniona jest od szacunkowej średniej ilości zużycia paliwa w litrach w danym miesiącu.


 

WARUNKI SPRZEDAŻY

 

Niniejsze Warunki obowiązują w zakresie realizacji Transakcji Bezgotówkowych przy użyciu Kart Flota PKN ORLEN S.A. i stanowią integralną część „Umowy na Wydanie i używanie kart flota”  (OWSiUKF 2018)

 

 

RODZAJE KART

 

PKN ORLEN oferuje dwa rodzaje kart flotowych:

 • kartę typu "S" - wystawianą na numer rejestracyjny pojazdu
 • kartę typu "K" - wystawianą imiennie na kierowcę


Na każdej karcie flotowej można zaprogramować limity - według oczekiwań klienta:

 

 • ilości tankowanych paliw (limit dzienny i miesięczny wyrażony w litrach)
 • wartości zakupionych produktów i usług (limit dzienny i miesięczny wyrażony w PLN)

 

Na życzenie klienta można uruchomić opcję podawaniu przy każdym tankowaniu stanu licznika kilometrów, która pozwala na szczegółową kontrolę zużycia paliwa przez auta służbowe. Dzięki temu można skutecznie eliminować tankowanie nadmiernej ilości paliwa lub niedozwolone wizyty na stacjach, np. w dni wolne od pracy.

ROZLICZENIA

Zakupy na karty flotowe rozliczane są na fakturach zbiorczych wystawianych:

 • za okres od 1 do 15 dnia miesiąca - z datą sprzedaży 15-tego dnia tego miesiąca
 • za okres od 16 do ostatniego dnia miesiąca - z datą sprzedaży ostatniego dnia miesiąca


Szczegółowe informacje o transakcjach dokonanych przez poszczególnych kierowców na karty flotowe zamieszczane są w załączniku przekazywanym z każdą fakturą zbiorczą.

Załącznik do faktury zawiera:

 • nazwy zakupionych produktów,
 • numery kart flotowych, na które dokonano zakupów,
 • numery rejestracyjne pojazdów,
 • numery i nazwy miejscowości stacji paliw, na których przeprowadzono transakcje,
 • daty transakcji,
 • ilość i ceny zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług,
 • wartość (netto i brutto) paliw (towarów i usług),
 • ilość i cenę zakupionych paliw/towarów i usług ,
 • wartość poszczególnych transakcji brutto i ich sumę,
 • stan licznika pojazdu w momencie zakupu na kartę flotową (o ile Klient wymaga od swoich kierowców podawania stanu licznika pojazdu przy transakcjach flotowych).

 

 

Ponadto na potwierdzenie zrealizowanego zakupu wydawane będą dowody wydania, które mają charakter wydruku z terminala obsługującego karty flotowe.

 

Dowód wydania zawiera następujące dane:

- numer karty flota, na którą dokonywana była transakcja,

- numer rejestracyjny samochodu,

- ilość wydanego paliwa,

- wartość wydanego paliwa,

- data i godzina transakcji,

- dokładny adres stacji paliw.

 

Jeden egzemplarz dowodu wydania pozostaje na stacji paliw, natomiast drugi zostaje wydany Zamawiającemu. Dowód wydania nie jest podpisywany przez pracownika, ponieważ przy użyciu kart paliwowych, zakup autoryzowany jest kodem PIN. 

Powrót