Oferta » Rzeszów » Usługi inwestycyjno - budowlane

Świadczymy usługi w charakterze Generalnego Wykonawcy Inwestycji wszelkiego rodzaju robót budowlanych we wszystkich branżach.

Kompleksowe usługi w zakresie wykonywania robót remontowo-budowlanych:


•    roboty ziemne i fundamentowe
•    obiekty inżynierskie
•    stany surowe budynków
•    roboty remontowe
•    roboty wykończeniowe „pod klucz”
•    roboty specjalistyczne na potrzeby jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa takich jak Służba Więzienna,
Straż Graniczna, Prokuratury, Sądy i Policja (obiekty, budowle, systemy zabezpieczeń, urządzenia)
•    sieci zewnętrzne i wewnętrzne (kanalizacja, woda, c. o., wentylacja, klimatyzacja)
•    kotłownie (gazowo-olejowe), wymiennikownie, węzły cieplne
•    węzły sanitarne z armatura specjalistyczną
•    sieci elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne
•    aranżacja oświetlenia oraz iluminacje zewnętrzne
•    sieci telekomunikacyjne, komputerowe, p. poż. i monitoringu wizyjnego
oraz
•    wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w w/w zakresie

 Dowiedź się więcej o tej ofercie - skontaktuj się z PIGB CARPATIA w Rzeszowie


Powrót