Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe regulacje o ochronie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o Ochronie Danych Osobowych.


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o Ochronie Danych Osobowych


W związku z powyższym, jako administratorzy Państwa danych osobowych informujemy, że:


1.Administratorem Danych Osobowych jest:

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA z siedzibą w Rzeszowie

ul. Hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów

tel.: (017) 8533865, e-mail: sekretariat@igbcarpatia.pl

NIP 517-03-39-237 , REGON 180651605 , KRS 0000373940


2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym mogą się Państwo kontaktować pod numerem telefonu:

(17) 858-08-25, oraz adresem e-mail: iod@igbcarpatia.pl


3.Dane zbierane w celu realizacji usług zgodnie z umowami, zamówieniami oraz ofertami w celach rachunkowych i podatkowych, w celach marketingowych oraz w celach windykacji nieopłaconych faktur zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


4.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Swoich danych, po wniesieniu sprzeciwu przestaniemy je przetwarzać, chyba, że będą uzasadnione podstawy prawne, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń .


5.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. Niepodanie tych danych będzie uniemożliwiało realizację podanych celów w pkt.3


6.Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom, którym przekazano dane na podstawie umów o powierzenie danych. Państwa dane w zakresie w jakim korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów dla zapewnienia obsługi, przekazujemy:


- podmiotom zapewniającym obsługę prawną i windykacyjną

- podmiotom obsługującym systemy informatyczne oraz zapewniającym Administratorowi obsługę techniczną/serwisową

- instytucjom upoważnionym z mocy prawa.


7.Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.


8.Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


9.Państwa dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub podczas dokonywanych transakcji jak również zamówień.


10.Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa a w przypadku wyrażenia zgody lub prawnego uzasadnienia, do momentu przesłania prośby o usunięcie danych.


11. Wprowadzona została Polityka Bezpieczeństwa Danych oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, które pomogą dbać o bezpieczeństwo danych osobowych, jakie są przetwarzane w Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA.


Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych uodo.gov.pl