Realizacje » Zakład Karny w Przywarach - Budynek kuchni i stołówki

Powierzchnia użytkowa - 1994,25 m2 
955,77 m2 - piwnice, 1038,48 m2 - parter
Powierzchnia  zabudowy – 1320,7 m2
Kubatura - 11 517 m3

Rozpoczęcie robót: 25.09.2007r.  
Zakończenie robót: 31.03.2009r.

Roboty wyburzeniowe:

Rozebranie schodów zewnętrznych, ścianki działowe częściowo wyburzone, rozebranie istniejących warstw posadzki, demontaż warstw izolacyjnych do poziomu płyt konstrukcyjnych dachu.
Roboty budowlane:
izolacje cieplne i przeciwwilgociowe posadzek, izolacje zewnętrzna murów fundamentowych, zamurowanie części otworów okiennych, murowanie ścian wewnętrznych, wykonanie nowych warstw posadzkowych, ocieplenie i pokrycie z papy dachu, tynki.
Roboty wykończeniowe:
stolarka okienna i drzwiowa, szpachlowanie malowanie ścian, montaż krat,  w części magazynowej wykończenie posadzek z betonu szlifowanego w pozostałych pomieszczeniach - płytki ceramiczne, tynki wewnętrzne,  płytki ścienne w sanitariatach, malowanie ścian, sufity podwieszane, parapety wewnętrzne i zewnętrzne, balustrady, winda towarowa.
Elewacja:
ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, tynk cienkowarstwowy.
Roboty sanitarne:
kanalizacja sanitarna wewnętrzna i zewnętrzna z rur PVC , instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wodociągowa, wentylacja mechaniczna.
Branża elektryczna:
Oświetlenie wewnętrzna i zewnętrzna, sieć logistyczna, monitoringowa, systemy zabezpieczeń, instalacja przeciwpożarowa.

Powrót