Zarząd

DYREKTOR - Maciej Szewczyk

 
 

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU W WADOWICACH - mgr inż. Jacek Jończyk
KIEROWNIK ODDZIAŁU W ŚREDNIEJ WSI - Paweł Kurowski

KIEROWNIK FILII W TARNOWIE - Maciej Urbańczyk